Van Hameren Verhuur trots op gecertificeerde pontons

Van Hameren Verhuur trots op gecertificeerde pontons

Van Hameren Verhuur is zich sinds 2000 gaan toeleggen op het verhuren van pontons. Momenteel beschikt het in Ter Aar gevestigde familiebedrijf over een vloot van 2.000 pontons. Deze pontons worden verhuurd voor werk dat op het water uitgevoerd moet worden. Denk aan het aanbrengen van beschoeiingen en noodbruggen. De pontons worden ook ingezet bij evenementen, maar door corona zijn er momenteel geen evenementen.

Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart

Vorig jaar is de regelgeving met betrekking tot pontons aangescherpt. Als een ponton een drijvend object is, dan mag die alleen gebruikt worden wanneer deze gecertificeerd is. Van Hameren Verhuur is vier jaar bezig geweest om alle pontons te laten keuren door het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart. Sinds januari van dit jaar beschikt Van Hameren Verhuur louter over gecertificeerde pontons. Het bedrijf is daarmee en van de weinige in Nederland die gekeurde pontons kan aanbieden. Zo’n keuring vindt overigens eens in de vier jaar plaats.

Vooroplopen

Rob van Hameren is er vanzelfsprekend erg trots op. “Op dit gebied lopen wij wel voorop. Wij hebben alles zo goed op orde dat we dit onze klanten kunnen aanbieden. Doordat het gecertificeerd is, weten mensen dat ze dan met goed materiaal kunnen werken als ze het bij ons huren. Waar mensen bijvoorbeeld kranen gebruiken voor beschoeiingen, dan mag dat alleen met gekeurde pontons.”

Toezicht

Hoewel deze verplichting vorig jaar pas is ingesteld, merkt Rob dat er nu toezicht wordt gehouden. Onlangs kwam er een man die zelf pontons heeft, naar Van Hameren Verhuur. “Hij was door Rijkswaterstaat van zijn pontons weggestuurd, omdat die pontons niet gekeurd waren. Hij moest bij ons gecertificeerde pontons komen halen. Dit is echt iets waarmee wij als bedrijf kunnen pronken.”

Meer informatie over de pontons van Van Hameren Verhuur vind je via www.huurpontons.nl.


Reacties