Krachtige stad, positief profiel

Krachtige stad, positief profiel

Een jaar geleden werd met een mooie campagne het nieuwe ‘citybrand’ van Zoetermeer gelanceerd: Zoetermeer is de plek. “Inmiddels zie je deze slogan steeds vaker opduiken en gebruikt worden. Dat is de bedoeling! Zo wordt ons citybrand geladen, wordt het sterker en gaat het voor ons werken”, aldus Margreet van Driel, wethouder Citymarketing & Evenementen.

“‘Zoetermeer is de plek’ is een positieve boodschap. Herkenbaar en – zoals je nu al goed kunt zien
– veelzijdig toe te passen. Met het citybrand bouwen we aan een krachtig imago voor de stad. We kunnen hiermee laten zien wat Zoetermeer te bieden heeft aan bewoners, bezoekers, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partijen die wellicht in onze stad willen investeren. Met de slogan ‘Zoetermeer is de plek’ doen we
een belofte. Door samen met stakeholders en partners het imago van de stad continu positief te beïnvloeden, kunnen we die belofte waarmaken”, begint Margreet haar relaas. “Maar dat een campagne en een slogan niet voldoende zijn voor succesvolle citymarketing, is duidelijk. Citymarketing vraagt om een integrale aanpak
op verschillende beleidsterreinen. In januari 2021 is met het oog hierop het Bureau Citymarketing Zoetermeer opgericht dat uitvoering geeft aan de citymarketingactiviteiten. Er wordt onder andere samengewerkt met de afdeling Economie, Stedelijke Ontwikkeling en Vrije tijd, en ook is regionale samenwerking opgezocht, zoals met de MRDH, het Groene Hart, The Hague & Partners en Hof van Delfland/Buytenhout. Hoewel de gemeente eindverantwoordelijk is voor de marketingstrategie van de stad, is het zeker geen zaak die alleen de gemeente aangaat. Het is een zaak én een taak voor de hele stad. Want door het imago van de stad positief te beïnvloeden, maken we de stad sterker op economisch, sociaal-maatschappelijk en cultureel niveau. Succesvolle citymarketing kan een bijdrage leveren aan een gezonde economie.”

Lees meer

 


Reacties