Aanjager voor de economie: Economic Board Zoetermeer

Aanjager voor de economie: Economic Board Zoetermeer

Een denktank met daarin vertegenwoordigers van toonaangevende Zoetermeerse bedrijven uit verschillende branches, de Dutch Innovation Community, kennisinstellingen mboRijnland en de Haagse Hogeschool en Netwerk Zoetermeer. Dat is de Economic Board Zoetermeer. Dit voorjaar kwam de Board op initiatief van wethouder Jan Iedema voor het eerst bijeen.

“Zoetermeer staat als stad voor verschillende uitdagingen. Om de economie op lange termijn gezond te houden, moeten bijvoorbeeld onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar worden afgestemd. Er bestaan in het land al vele ‘Economic Boards’ en mij leek het zinvol om ook in Zoetermeer met zo’n denktank periodiek te kunnen sparren over de brede economische ontwikkeling. In het voorjaar van 2020 ben ik daarom begonnen met het vormgeven van de ‘Economic Board Zoetermeer’. Door corona kon de eerste bijeenkomst pas in april dit jaar plaatsvinden, maar ik mag zeggen dat die veelbelovend was”, vertelt Jan Iedema, wethouder Economie, Onderwijs & Innovatie.

“De Economic Board is met zorg samengesteld en ieder lid is persoonlijk door mij benaderd. Voorwaarde voor deelname was voor mij een nauwe verbinding met de stad. Zo ben ik gekomen tot een Board met daarin topondernemers en werkgevers als Ortec, Van Dorp Installaties, Worrell & Jetten en LG Sonic, vertegenwoordigers van de Dutch Innovation Community zoals Grey Valley en Crosspring, en kennisinstellingen als mboRijnland en de Haagse Hogeschool. Ook Netwerk Zoetermeer is vertegenwoordigd. Bij de eerste bijeenkomst heb ik gemerkt dat de energie tussen de Board-leden goed is en er direct sprake was van toenadering tussen de leden. Dat is mooi, want een toekomstbestendige economie realiseer je samen.”

Lees meer

 


Reacties