Zoetermeer On Stage

Zoetermeer On Stage

Met de uitreiking van de prijzen voor de mooiste leerling-visitekaartjes op 18 juni 2021 is de achtste editie van Zoetermeer On Stage afgerond. Leerlingen van het ONC Clauslaan en het Picasso Lyceum ontvingen de prijs uit handen van wethouder onderwijs Jan Iedema. De prijzen werden dit jaar op de scholen zelf uitgereikt.

Een van de opdrachten van On Stage, als onderdeel van het project voor de leerlingen, is om een eigen visitekaartje te maken. De winnaars hebben op creatieve wijze invulling gegeven aan de opdracht. De visitekaartjes tonen ook de diversiteit aan ambities en mogelijkheden die er voor leerlingen zijn om in Zoetermeer na hun opleiding aan de slag te gaan. On Stage is ook erg blij met alle bedrijven en organisaties die ondanks corona bereid waren om de leerlingen te ontvangen en te begeleiden!

On Stage, het beroepenfeest van Zoetermeer voor VMBO leerlingen, kon dit jaar niet fysiek worden georganiseerd. Als alternatief konden de leerlingen via digimatch een verzoek doen voor een bezoek tijdens de Doe Dagen. Wanneer het verzoek gehonoreerd werd, ontving de leerling een uitnodiging voor de Doe Dagen.

Tijdens de Doe Dagen op 7 en 8 juni gingen de leerlingen van ONC Clauslaan, ONC Parkdreef, Picasso Lyceum, MAVO Zoetermeer en het Beroepscollege Zoetermeer op werkbezoek bij diverse bedrijven en organisaties om een beeld te krijgen van het werk en de werkplek.

Hierbij bedanken we alle leerlingen, mentoren/ coaches en decanen voor hun inzet in dit bijzondere jaar. Dank Beroepscollege, MAVO Zoetermeer, ONC Clauslaan en Parkdreef en Picasso Lyceum en het On Stage Team. Ook veel dank aan onze landelijke en lokale financiers/ partners. Zij hebben het samen met onze deelnemende beroepsbeoefenaren mogelijk gemaakt dat de VMBO-leerlingen konden ontdekken wat hun toekomstdroom is op de werkvloer binnen het Zoetermeerse bedrijfsleven.

Dank voor de financieĢˆle bijdragen: Fonds 21, VSB fonds, Innovam Oomt, OOM, stichting Backstage, Gemeente Zoetermeer, Fonds 1818, Rabobank, Wij Techniek en onze lokale vrienden AppStudio, NVKL, Universeel garagebedrijf G. van Wijk Auto, van Zeijl Photodesign en van Dorp Hout.

Doet u volgend jaar ook (weer) mee? Geef dit aan via mail@zoetermeeronstage.nl. Of via de website www.zoetermeeronstage.nl/aanmelden

 


Reacties