Techniekonderwijs in Zoetermeer stimuleren

Techniekonderwijs in Zoetermeer stimuleren

“Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer werkt aan aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs om leerlingen te enthousiasmeren voor een technische opleiding en een loopbaan in de techniek. Om leerlingen ook in de praktijk te kunnen laten zien hoe breed techniek wordt toegepast en wat zoal de kansen op de arbeidsmarkt zijn, betrekken we ook het bedrijfsleven bij het project.”

“Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer is het samenwerkingsverband van het primair onderwijs (PO), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), de regionale overheid en het regionale bedrijfsleven”, vertelt Nicole Hofland, relatiemanager voor Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer. “Met het doel meer leerlingen richting techniekopleidingen en uiteindelijk technische beroepen te begeleiden, is Sterk Techniekonderwijs enkele jaren geleden op landelijk niveau gestart. Het ministerie van
OCW, de Stichting Platforms vmbo (SPV) en het Platform Talent voor Technologie zetten zich hier gezamenlijk voor in. Zij werken nauw samen met VNO-NCW, de Federatie Techniek, MKB-Nederland, technische branches, de MBO-raad en de VO-raad. Vanaf 2020 wordt het Sterk Techniekonderwijs- initiatief naar de regio’s gebracht en kunnen zij onder bepaalde voorwaarden subsidie krijgen om concreet te werken aan sterk, aantrekkelijk
en innovatief techniekonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de techniek. Omdat ook in onze regio het doel van Sterk Techniekonderwijs van groot belang is, zijn we hier in Zoetermeer gretig mee van start gegaan.”

Lees meer

 


Reacties