“Mensen en hun woonwensen; daar draait ’t om!”

“Mensen en hun woonwensen; daar draait ’t om!”

Bas Ros is een alleskunner en allesdoener. Een aan- pakker die snel weet wat mensen beweegt. Werkzaam geweest in de horeca, in de autobranche en in de financiële wereld. Recht door zee, brutaal en uitermate vrolijk. Die eigenschappen en die ervaringen komen vanaf 2010 bij elkaar in zijn huidige vakgebied: franchisenemer van Interhouse in Haarlem. Of je nu je woning wilt verhuren omdat je naar het buitenland vertrekt of een investeringsmaatschappij bent met grootse plannen; bij Bas moet je zijn!

DOE MAAR NIET NORMAAL
“Ik zie overal een uitdaging in. De uitdrukking ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ is aan mij niet besteed. Wij werken voornamelijk
in het hogere segment van de markt, daar liggen mogelijkheden niet altijd voor het oprapen. Maar Ik vind voor elke wens een oplossing. Ik behandel klanten zoals ik zelf behandeld wil worden en heb enorme interesse in mensen, hun verhalen en hun wensen. In mijn vak heb je veel te maken met aannames en vooroordelen. Of het nu gaat over het land waar mensen vandaan komen, welke opleiding ze hebben of het beeld van mensen van Nederland...we zitten vol meningen. Het is voor mij telkens weer een uitdaging die vooroordelen weg te nemen of er een ander licht op te laten schijnen. Ik ga ver, heel ver voor mijn klanten en zoek net zo lang tot ik een oplossing voor hun woonwens heb.”

Lees meer 

 


Reacties