Kersvers college presenteert ondernemersgezind Beleidsakkoord

Kersvers college presenteert ondernemersgezind Beleidsakkoord

Ondernemend Leiden zet zich in om stadsbrede belangen te borgen in bestaand en nieuw gemeentelijk beleid. Tijdens corona zijn uit gesprekken met de achterban het Leids Economisch Programma en 10 economische projecten naar voren gekomen. Ondernemend Leiden is in gesprek gegaan met ambtenaren, college- en raadsleden om zoveel mogelijk wensen te borgen in het Beleidsakkoord. “Dat is voor een groot gedeelte gelukt”, stelt Manager Stadsbreed Erwin Roodhart.

'Uitdagingen van morgen samen oplossen'

Corona is voorbij, het is mooi weer en de terrassen zitten weer vol; alle schade van de afgelopen twee jaar is ingehaald, zou je denken. Dat is echter te vroeg gejuicht, geeft Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden, aan. “We gaan een najaar tegemoet waarin ondernemers belasting moeten terugbetalen, de energierekening fors hoger zal uitvallen en er nog steeds een personeelstekort is. Deze problemen moeten niet onderschat worden en vragen om een gezamenlijke aanpak tussen overheid en bedrijfsleven.”

Duurzaam bevoorraden
In het Beleidsakkoord staat dat in 2025 de binnen- stad duurzaam bevoorraad moet worden. Dit houdt in dat bedrijven moeten gaan investeren in een elektrische wagen. Door corona, de energiecrisis en de hogere personeelskosten hebben veel ondernemers nauwelijks nog vlees op de botten. Is het nog wel haalbaar en betaalbaar om dit in 2025 te realiseren? “We willen dit met het oog op de klimaatdreiging wel nastreven”, zegt Erwin. “De overheid moet ondernemers helpen met goede, betrouwbare informatie, stimulerende maatregelen en meedenken hoe die doelstellingen gehaald moeten worden. Daar denken en helpen we graag bij.”

Vitale bedrijventerreinen
In het Beleidsakkoord staat expliciet dat er ruimte voor werken in de stad moet zijn. “Hier hebben we hard voor geknokt. Het is heel belangrijk dat dit er nu in staat”, meent Willem-Jan Zirkzee, voorzitter Bedrijvig Leiden (partner Ondernemend Leiden). Toch baart dit ook zorgen. “Het staat haaks op het feit dat er een streep door de Oostvlietpolder als bedrijventerrein heen gaat en dat onderzoek naar een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in het Beleidsakkoord niet genoemd wordt. Het is een grote wens van ondernemers om schuifruimte te creëren, zodat bedrijven de ruimte krijgen op andere locaties te kunnen gaan ondernemen. Daardoor kunnen de bedrijventerreinen nog vitaler worden. We hebben een vitale binnenstad, het innovatiedistrict Leiden Bio Science Park, nu moet er echt gewerkt worden aan vitale bedrijventerreinen!” Tates sluit af: “Als Ondernemend Leiden zullen we actuele zaken voortdurend inbrengen en wat daarvan terechtkomt kritisch en verbindend volgen.”

ONDERNEMEND LEIDEN
erwin@ondernemendleiden.nl
www.ondernemendleiden.nl


Reacties