Innovatie onmisbaar in de zorg

Innovatie onmisbaar in de zorg

“Elke inwoner van Zoetermeer heeft recht op een zo gezond mogelijk leven. Omdat de bevolking snel vergrijst en de zorgvraag verder zal toenemen zonder dat er meer financiën, zorgpersoneel of mantelzorg beschikbaar zal zijn, is het van groot belang om daar nú op te anticiperen”, aldus Ingeborg ter Laak, wethouder Zorg en Welzijn.

Dat de zorg voor een grote uitdaging staat, is geen nieuws. Maar hoe ga je die uitdaging aan en welke doelen staan je daarbij voor ogen? Wethouder Ter Laak heeft het scherp in beeld: “Het doel van het gemeentebestuur is de zorg en welzijn voor inwoners te verbeteren, dicht bij huis te organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. We willen dat de zorg een bijdrage levert aan een zinvol en vitaal leven. De zorg die nu in Zoetermeer geboden wordt, is van een kwalitatief hoog niveau. Dit niveau wordt bedreigd doordat de bevolking van Zoetermeer bovengemiddeld vergrijst en de zorgvraag hierdoor zal toenemen, terwijl er niet meer financiën en mankracht beschikbaar zullen zijn. De oplossing kan volgens ons gevonden worden op drie niveaus: anders denken, anders organiseren en innovaties omarmen.”

Lees meer

 


Reacties