Informatieve sessie over Warmtevisie 2022-2026

Informatieve sessie over Warmtevisie 2022-2026

Op 7 oktober is er tussen 20.30 en 22.00 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over de Warmtevisie 2022-2026 en de nota van zienswijzen. De warmtevisie beschrijft hoe en op welke wijze de gemeente Katwijk kan overstappen op duurzame manieren van verwarmen. Het doel is om circa 5000 woningen voor 2030 af te koppelen van het aardgas. De warmtevisie heeft ter inzage gelegen en er zijn 63 zienswijzen ingediend.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de warmtevisie en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 28 oktober en neemt de gemeenteraad op 18 november een besluit.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.

 


Reacties