Informatieve sessie over Economische Agenda

Informatieve sessie over Economische Agenda

Op donderdag 28 oktober is er tussen 20.00 en 20.45 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over de Economische Agenda Katwijk 2021-2026. De economische agenda beoogt het versterken van een vitale, duurzame en innovatieve Katwijkse economie, middels concrete acties en projectinitiatieven. De agenda is ingedeeld in drie clusters: Sierteelt en agri-business, werklocaties en bedrijventerreinen en vrijetijds- economie en langs vier thema’s: innovatie aanjagen, starters faciliteren, onderwijs en arbeidsmarkt en ruimte voor ondernemen.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de Economische Agenda Katwijk 2021-2026 en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 18 november en neemt de gemeenteraad op 2 december een besluit.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.

 


Reacties