Hoens & Souren Advocaten: Met de ondernemer naar het beste resultaat

Hoens & Souren Advocaten: Met de ondernemer naar het beste resultaat Foto: John Brussel

Maarten Brouwers en Mykel Beekman zijn twee van de tien bij Hoens & Souren werkzame advocaten. Het zijn bekende gezichten in Zoetermeerse ondernemerskringen en dat heeft zo zijn voordelen. Als gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van het ondernemingsrecht richt Hoens & Souren zich namelijk op MKB- ondernemers en ondernemingen. “We zijn gevestigd aan de ‘Zoet-As’. Dat is niet voor niets.”

Hoens & Souren Advocaten is in 1985 opgericht en dus al 37 jaar in Zoetermeer gevestigd. Sinds 2004 huist het advocatenkantoor aan de Houtsingel, een zichtlocatie langs de A12. “Nee, het is niet de vermaarde Zuid-As, maar de Zoet- As is voor ons een perfecte plek. Als Zoetermeers advocatenkantoor zetten we ons in voor Zoetermeerse ondernemers. Vanaf deze locatie kunnen we deze doelgroep heel goed bedienen.”

Van alles ‘in huis’ voor de ondernemer
Bij het advocatenkantoor, met een team van in totaal vijftien personen onder wie tien advocaten, houdt men zich bezig met zaken op het gebied van ondernemingsrecht in ruime zin.

'Bij ieder vraagstuk als betrokken gesprekspartner meedenken over een oplossing'

“We zijn actief op het gebied van contractenrecht en aansprakelijkheden en hebben op dat gebied veel expertise en ervaring. Ook overnames, bedrijfsopvolgingen, doorstarts in faillissementen en herstructureringen worden door ons begeleid”, vertelt Brouwers. “Binnen ons kantoor zijn de advocaten divers gespecialiseerd. Hierdoor kunnen we op ieder dossier de advocaat zetten die hiervoor de beste kwaliteiten in huis heeft. Mykel heeft bijvoorbeeld een zuiver juridische achtergrond en veel ervaring op het gebied van bouw, vastgoed en huurrecht, terwijl ik een commerciëlere (automotive) achtergrond heb in het bedrijfsleven en veel ervaring heb met contracteren. Een van de krachten van ons kantoor is dat van iedereen de sterkste kanten worden benut. Zo zijn er ook advocaten die zich bezighouden met arbeidsrecht en geschillen tussen (minderheids)aandeelhouders en bestuurders onderling.”

Voorkomen is beter dan genezen
“De advocatuur wordt al snel geassocieerd met conflicten en rechtszaken. Ons werk is er juist op gericht om zoveel mogelijk te voorkomen dat een cliënt voor de rechtbank moet verschijnen. Dat voorkomen leidt doorgaans tot een bevredigender resultaat voor alle betrokkenen, omdat in gezamenlijk overleg een oplossing wordt bereikt. Onze insteek is toekomstgericht. Het geeft altijd veel voldoening als partijen door onze inmenging of adviezen samen verder kunnen”, licht Mykel Beekman toe. “Als ondernemer heb je vaak niet alle juridische instrumenten en mogelijkheden die tot je beschikking staan in beeld. De ervaring leert dat een ondernemer sámen met advocaat en financiële adviseur verder kan komen dan wanneer hij of zij op eigen houtje beslissingen neemt.” Zijn advies is dan ook om vooral een advocaat in te schakelen vóórdat de nood aan de man is. “Bel gerust met ons kantoor als je twijfelt of we iets voor je kunnen betekenen, of schiet ons eens aan op een van de netwerkbijeenkomsten die we regelmatig bezoeken.”

Tegen het licht
“Na alle coronaperikelen geldt voor veel (horeca) ondernemingen dat het spaargeld op is en de omzet nog achterblijft. Ploeter je als ondernemer dan toch maar door en ga je wel zien waar het schip strandt? Wij kunnen de onderneming objectief tegen het licht houden, meedenken en in gesprek gaan met crediteuren om actief aan een oplossing te werken. Interessant hierbij is bijvoorbeeld de aanstaande versoepeling van de Belastingdienst om schulden af te lossen, of op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) voor de ondernemer de mogelijkheid te creëren om schuldenvrij door te gaan met ondernemen. Dit kan voorkomen dat de winst voor de komende jaren volledig opgaat aan het aflossen van schulden”, bevestigt Brouwers.

‘Trusted advisor’
“Liever dan dat een ondernemer zich om ‘vijf voor twaalf’ bij ons meldt, zouden we met hem of haar willen samenwerken. We kunnen als ‘trusted advisor’ langere tijd in mindere of meerdere mate bij het bedrijf betrokken zijn, al naar gelang de behoefte van de ondernemer”, besluit Beekman. “Zodra de ondernemer zichzelf voor een vraagstuk of uitdaging gesteld ziet, kunnen we als betrokken gesprekspartner meedenken over een oplossing en problemen voorkomen. Aan heel veel ondernemersbeslissingen zit immers een juridisch aspect.”

HOENS & SOUREN ADVOCATEN
Houtsingel 77
2719 EA Zoetermeer
079 - 342 02 50
www.hslaw.nl


Reacties