Het Actieve Groene Hart presenteert de Economische Beleidsvisie

Het Actieve Groene Hart presenteert de Economische Beleidsvisie

De Economische Beleidsvisie werd gepresenteerd door Frans van de Kamp, de voorzitter van Het Actieve Groene Hart, tijdens het Economisch Overleg met het College van B&W van de gemeente Nieuwkoop en daarna officieel overhandigd aan Trudy Veninga, wethouder Economische Zaken.

Op dinsdag 2 april heeft de koepel van ondernemersverenigingen Het Actieve Groene Hart haar visie op het economische beleid in de gemeente Nieuwkoop gepresenteerd.

De Economische Beleidsvisie van Het Actieve Groene Hart werd opgesteld in nauwe samenwerking met:

Commerciële Club Nieuwkoop

Ondernemersvereniging Nieuwkoop-Noorden

Ondernemersvereniging Liemeer

VOC Groene Hart West

Kamer van Koophandel, Den Haag

LTO Noord

Gebruikersbelang Plassengebied Nieuwkoop/Noorden

Rabobank Groene Hart Noord

De Economische Beleidsvisie is hier beschikbaar.


Reacties