‘Duurzaam ondernemen loont’

‘Duurzaam ondernemen loont’ Foto: Ramon Philippo

“Niet duurzaam ondernemen is niet langer een optie. Als je geen aandacht schenkt aan duurzaamheid verlies je uiteindelijk omzet, omdat klanten niet meer voor je product kiezen”. Dat zegt Daniëlle Strating-Geijteman, senior consultant van het Rabobank Duurzaam Innovatieteam.

Daniëlle en haar drie collega’s helpen bedrijven in de Metropool Regio Amsterdam de omslag naar duurzaam ondernemen te maken. Ze laten onder andere zien dat duurzaam ondernemen loont. Danielle: “We helpen klanten van klein tot groot. Ondernemers willen ondernemen. Wij laten zien hoe zij duurzaamheid kunnen integreren en begeleiden hen bij de implementatie.”

Verbeterde reputatie en imago
Volgens Daniëlle zijn er een aantal redenen waarom duurzaam ondernemen loont. “Duurzaam ondernemen resulteert in een betere beheersing van risico’s, processen en voorraden. Het levert een verbeterde reputatie en imago op en stelt het een bedrijf in staat beter in te spelen op veranderende marktomstandigheden. Bovendien is een duurzaam bedrijf aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers én wordt het verkrijgen van financiering om te investeren in nieuwe technologieën eenvoudiger. Het puur maken van winst wordt niet meer gezien als het allerbelangrijkste. Van een bedrijf wordt tegenwoordig verwacht dat het toegevoegde waarde voor de gehele samenleving heeft.”

Ver van mijn bed show
In maart 2019 is binnen Rabobank het Duurzaam Innovatieteam gestart om ondernemers te adviseren bij de duurzame transities en innovaties. Daniëlle: “Ik vergelijk de overgang naar duurzaam ondernemen met de invoering van de IT in de jaren 80. Dat was een soort ‘black hole’, waar maar heel weinig mensen de echte toegevoegde waarde van zagen. Zo is het ook met duurzaam ondernemen. Een paar jaar geleden leek het een ‘ver van mijn bed show’, nu

kunnen we er als consument en ondernemers niet langer omheen. Rabobank wil het bedrijfsleven hierbij helpen. Met ons team kunnen wij het gehele bedrijf door de ‘duurzaamheidswasstraat’ halen en brengen wij kansen en risico’s in kaart. Ondernemers zijn daardoor in staat hun strategie op deze kansen en risico’s af te stemmen. En voor ondernemers ook belangrijk; wij laten meteen zien wat het kost, wat het opbrengt en welke subsidie- en/of financieringsmogelijkheden er zijn.”

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/haarlem-ijmond/

Dit artikel verscheen eerder op Goede Zaken in IJmuider Courant en Haarlems Dagblad.
Tekst: Jaap Bonkenburg

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties