De ambities van het Visieplan Stadshart

De ambities van het Visieplan Stadshart

Hoe maken we het Stadshart weer aantrekkelijker en trekken we meer bezoekers aan? Met die vragen als startpunt werd vorig jaar het Visieplan Stadshart gepresenteerd. In een jaar waarin corona af en toe hinderlijk in de weg lag, is er achter de schermen toch hard doorgewerkt om het plan te verfijnen en op zoek te gaan naar invulling. Wat is nu de stand van zaken?

Uit het Visieplan Stadshart kwam groen als een van de belangrijkste thema’s naar voren. Reden om een aparte werkgroep Groen & Blauw in te stellen. Kees van Keeken, eigenaar van de schoenenhandel, vastgoed en horeca, neemt deel aan deze werkgroep. “Bij geluk hoort groen”, geeft Kees aan. “Veel mensen komen er achter dat een boom een prachtige uitvinding is. Bomen zorgen voor veel oplossingen waar we in deze eeuw tegen aanlopen.”

Beleving
Vanuit het Visieplan Stadshart is gesteld dat het groen moet zijn, dat voor een beleving zorgt. “Je moet het kunnen zien en het moet ook wat bijdragen”, stelt Kees. In de samenwerking met de gemeente komen er nu allemaal thema’s op het gebied van duurzaamheid om de hoek kijken, die automatisch met groen meekomen. “Onze doelstelling is wel het aantrekkelijker maken van het Stadshart”, antwoordt Debby Leenen, programmamanager Visie Stadshart. “Dat je vanwege groen hier langer verblijft en dat het zo leuk is dat je er graag komt, daar gaat het om.”
De bomen op het dak bij Van Keeken zijn aangelegd in samenwerking met EDBA. Zo is er ook een samenwerking met de CVCA voor een eerste zichtbare actie op straat. In de eerste helft van 2021 wordt dit als een pilot op de hoek van de Aarkade en de Van Mandersloostraat gerealiseerd. “De kwaliteit van de leefomgeving, community en klimaatbestendigheid van het stadscentrum wordt steeds bepalender in de waarde en het succes van het vastgoed”, stelt Kim Rimmelzwaan, bestuurslid van CVCA. “Het is daarom belangrijk om op verschillende manieren te blijven investeren in een groene, leefbare buurt.”

Lees meer

 


Reacties