b.v.o., v.v.o., n.v.o.: hoeveel vierkante meter huurt u eigenlijk?

b.v.o., v.v.o., n.v.o.: hoeveel vierkante meter huurt u eigenlijk?

Het is vaak verwarrend: een huurprijs wordt over het algemeen berekend

Het is vaak verwarrend: een huurprijs wordt over het algemeen berekend
aan de hand van een prijs per m2, maar welke “m2” ligt hieraan dan ten grondslag?

Meestal hanteert een verhuurder bij verhuur van kantoorruimte
een huurprijs per m2 die is gekoppeld aan het v.v.o.,
oftewel het “verhuurbaar vloeroppervlak”. Op die manier
worden geen “appels met peren” vergeleken en worden
de kosten van de gezamenlijke ruimten eerlijk verdeeld.
Regelmatig krijgen wij de vraag hoe het mogelijk is dat
200 m2 in het ene gebouw groter lijkt te zijn dan in het
andere gebouw. Dat lijkt niet alleen zo, het ís ook zo.

Bij een verhuurbaar vloeroppervlak worden de netto m2’s
van de te huren ruimte verhoogd met het aandeel van
de huurder in de algemene ruimten van het gebouw.
Kort gezegd wordt de oppervlakte van de entreehal op
de begane grond, maar ook bijvoorbeeld het algemeen
toegankelijke invalidentoilet, naar rato verdeeld over de
kantoorruimte in het hele gebouw. De algemene ruimte op
de gehuurde verdieping, zoals de (eventueel) gezamenlijke
gangzone, toiletten en pantry, wordt vervolgens naar rato
verdeeld over de oppervlakte van dié specifieke verdieping.

Op deze manier ontstaat een “te betalen” oppervlakte die
groter is dan de daadwerkelijke gebruiksruimte. Zo kan het
gebeuren dat in een verzamelgebouw met een compacte
centrale entreehal een “netto” ruimte van 100 m2 een v.v.o.
oppervlakte van 115 m2 kent. De “extra” 15 m2 omvat
het aandeel in de algemene ruimte. Een opslag van 15%.
Een unit van 100 m2 netto in een gebouw met een heel
ruime en luxe centrale entreehal met dito lifthallen op
de verdiepingen kan een v.v.o. betekenen van bijvoorbeeld
140 m2, dus 40 m2 extra, een opslag van 40%.

Marijke Toenbreker
is eigenaar van
BT Makelaars.


Euro Offices
Beechavenue 139
1119 RB Schiphol-Rijk
020-3166166
info@btmakelaars.nl

NB: Deze metingen vinden plaats op basis van NEN 2580. Dit is een Nederlandse Norm die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de vloeroppervlakten van gebouwen of delen daarvan. De soorten oppervlak kunnen kort gezegd als volgt worden omschreven:
BVO = Bruto vloeroppervlak: oppervlakte gemeten langs de buitenomtrek.
VVO = Verhuurbaar vloeroppervlak: netto oppervlakte plus het aandeel in de algemene ruimten in het gebouw.
NVO = Netto vloeroppervlak: gemeten aan de binnenzijde van het te meten deel.
Het al dan niet toerekenen van technische ruimten, buitenruimten, liften en trappenhuizen etc. staat exact omschreven.
Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunt u dit nalezen op www.nen.nl

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties