Aanbestedingsrecht: de basis uitgelegd.

Aanbestedingsrecht: de basis uitgelegd.

De aanbestedingsrechtspraak blijkt behoorlijk scheef te zijn. In de meeste gevallen is de kans op succes minimaal. Dat volgt uit een onderzoek dat Kwink Groep deed voor het Ministerie van Economische Zaken. Maar hoe werkt het aanbestedingsrecht eigenlijk? Wille Donker legt het uit.

1. WAT IS EEN AANBESTEDING?
Een aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en ondernemers vraagt om daarvoor een aanbieding te doen. Bij een overheidsopdracht kan aanbesteding verplicht zijn.

2. WANNEER MOET EEN OPDRACHT WORDEN AANBESTEED?
Als sprake is van een overheidsopdracht boven de Europese drempels, moet deze Europees worden aanbesteed. Van een overheidsopdracht is sprake bij i) een schriftelijke overeenkomst ii) waar een tegenprestatie tegenover staat en waarbij een iii) aanbestedende dienst een opdracht geeft tot het iv) uitvoeren van werken, doen van leveringen of verlenen van diensten.

Lees meer 

 


Reacties