— Havinghastraat -L

Bureau Endemica

Bureau Endemica


Bureau Endemica bv, onderdeel van Endemica Holding BV, is een regionaal onderzoeks- en adviesbureau voor vraagstukken rondom ecologie, natuur en landschap. We adviseren bedrijven, overheden en natuurbeheerders in Noord-Holland bij ecologische kwesties zoals aanwezigheid van beschermde diersoorten, lucht- en waterkwaliteit (o.a. AERIUS), bodemleven en natuurbeheerplannen. We zijn gespecialiseerd in het opstellen van soortenmanagementplannen (SMPs), aanvragen van een gebiedsgerichte ontheffing (GGO) onder de Omgevingswet, werken onder gedragscodes, natuurinclusief (ver)bouwen en opstellen van inrichtingsplannen ter versterking van de biodiversiteit in bijvoorbeeld de stedelijke omgeving.

We nemen u op dit gebied alle zorg uit handen. Van verkennend vooronderzoek (QSFF) tot ontheffingsaanvraag evenals ecologisch advies/begeleiding tijdens werkzaamheden. Endemica staat u bij gedurende het hele traject van uw projecten. We hebben passie voor de natuur en oog voor uw belangen. Samen met u zoeken we naar de juiste balans tussen mens en natuur.


WhatsApp us!